How to Get a Quotation

(o paano alamin ang halaga ng pagpapaimprenta ng inyong libro gamit
ang offset machine)

Photo from https://lithub.com/the-underground-group-supplying-pittsburghs-prisoners-with-books/

There are several technical aspects we need to keep in mind when the creative aspect of writing a manuscript is done. When entering the print production stage, most clients request for a quotation for their publication by indicating just the number of copies they require or an estimate of the number of pages of their publication. Southern Voices Printing Press would like to provide these information to those who are already looking into the printing phase after much editorial and layout work has been deliberately finished. This is to guide first-timers into the details of print work.

To get a quotation for your print job, please include the following specifications:

  • Type of Publication: Ex. book, brochure, yearbook, magazine, etc.
  • Paper Stock (material of cover and inside pages): Ex. C2S 80, Matt 80, Book 60, etc.
  • Page Size: Ex. 8.5″ X 11″, A4, 6″ X 9″, 7″ X 10″etc.
  • Number of Pages: Cover pages always count to 4 pages (front cover, inside front cover, inside back cover and back cover; inside pages count from the first page after the inside front cover, such as a title page, up to the last one before the inside back cover page.
  • Number of Copies/Quantity: We print using an offset machine which is cost effective at a minimum of 300 copies. The offset printing component of the costs is the same whether you want to publish 300 copies or 1,000 copies. Therefore, the bigger the volume, the lower is your publication’s cost per copy. This is good to know especially for indie publishers who intend to sell their publications. At any rate, SVPP normally preserves your printing plates (aluminum sheets which contain the images of your pages), so if you need to have second (2nd) or third (3rd) runs of your successful publication, the cost will be lower than that of the first run.
  • Color (cover and inside pages): Your cover pages with colored photos are run in full colors, or 4 colors — magenta, cyan, yellow and black. Expect this to be. more expensive than an artfully rendered black and white cover design. Inside pages may be just in black (for novels, for example) or full colors (for annual reports, yearbooks, or presentation materials). Some designs call for 2 to 3 spot colors, carefully mixed by our operator from PANTONE color guides (https://www.pantone.com/hk/en/color-bridge-guide-coated).
  • Binding: The cheaper binding method is called saddle-stitch binding (staplers in the middle of a spread of pages), usually for publications not more than 40 to 60 pages. Thicker than this, we recommend perfect binding. Much thicker than this, we employ smythe-sewing – -literally sewing the pages!
  • Cover Finish: For simpler designs, we recommend matte lamination. For extra effects, you may choose to have spot UV lamination or foil stamping on some elements of your cover design. You may also choose to emboss the title of your book on the cover. Covers without any lamination are, of course, prone to scratches and easily damaged.

To those who are considering their budget, SVPP would like to recommend that you choose a cheap kind of paper and print without color so the total cost will lessen. But to those who want their publications to look extra special, consider the design of the layout, the quality of paper, print in full color and hardbound with emboss cover.

Please note we are not a photocopying service. We cannot produce just 1 or 20 copies of your book. Since we use offset printing, the higher the number of copies, the lower the price of the product per piece. The total cost will be higher but if you look into the price per piece, it is much practical to print a lot so you can sell your product at a lower price.

Kuwento ng mga Kuwento: Paano Gumawa ng Isang Libro

Tulad ng isang kuwento, bago dumating ang mga libro sa iyong palad, bago masilayan ng iyong mga mata ang makukulay na salaysay sa loob ng bawat pahina, ay dumadaan ito sa iba’t ibang mga tauhan bago pa mabili nina nanay at tatay o mairegalo sa iyo ng malapit mong kaibigan. Mula sa proseso ng pagkakasulat hanggang sa paglilimbag ay dumadanas ang libro ng sarili nitong pakikipagsapalaran. Ito ang ibabahagi namin sa iyo ngayon, aming mambabasa, ang kuwento ng mga kuwento.

Mula kay Ginang Manunulat, na siyang gumagawa ng mga karakter at daloy ng banghay, nabubuo ang nilalaman ng ating munting libro. Siya ang iskultor ng mga salita upang magkaroon ito ng hugis, kulay at saysay. Hinuhulma niya ang kuwento sa kaniyang imahinasyon. Kapag masaya na si Ginang Manunulat sa kaniyang akda at handa na siyang mabasa ito ng mas maraming tao ay ipapasa niya ito kay  Ginang Tagalapat.

Si Ginoong Tagalapat / Tagadisenyo naman ang mahusay na bubuo sa kaniyang isip kung ano ang magiging itsura ng akda ni Ginang Manunulat. Siya ang maglalapat nito sa papel, pahina kada pahina, sa font at kaanyuan na mapagkasusunduan nila ni Ginang Manunulat. Lalagyan niya ito ng pabalat na naaayon sa sukat na nais. Kapag naisalibro na ni Ginoong Tagadisenyo ang akda sa kaniyang kompyuter, ay tatawagan na niya ang Hepe ng Imprenta.

Ang Hepe ng Imprenta naman ang sasapul sa aabuting presyo ng paglilimbag ng libro. Isasagawa niya ang kaniyang super power na ang tawag ay “quotation”. Dito malalaman nina Ginoong Manunulat at Ginang Tagalapat ang karampatang gastusin ng plate printing at offset printing, kung may kulay o wala ang libro, anong uri ng papel ang gagamitin na nais nilang ilimbag, at ilang kopya ang kanilang nais ipagawa. Kapag nagkasunduan na ang tatlo ay pasisimulan na ni Hepe ang paglilimbag kay Maestro.

Unang darating sa kamay ng Maestro ng Makina ang mga plate sheets  na bakal. Dumadaan ito sa proseso na ang tawag ay CTP o computer to plate printing. Kapag nasa kaniya na ang mga bakal na katulad ng nasa layout ni Ginang Tagalapat, ipapakain niya ito sa kaniyang alagang makina upang magluwal ito ng maraming maraming kopya sa papel, tulad ng nasa disenyo ng plate sheet. Mula unang pahina hanggang sa katapusang pahina ay ililimbag ito ni Maestro. Mahusay niyang hahabulin ang mga kulay na nais nina Ginoo at Ginang upang maianak ng mabuti ang librong inaasam.

Pagkatapos kay Maestro ay dadalin ang libu-libong pahina sa Mga Bantay ng Bigkisan.

Dito isasalansan ang mga pahina at tutupiin ang mga papel. Kung kakaunting kopya lamang ito ay dadaan ito sa kettle stitch binding o saddle stitch. Dalawang uri ito ng manwal na pagtatahi ng gulugod. Para naman sa maramihang kopya, ang ginagawa dito ay perfect bind. Saka ito ididikit sa cover  ng libro na maaaring soft o hard bound.

Kapag natapos na ang libro ay ibabalik itong lahat kay Hepe upang ipa-revise kina Ginang at Ginoo at ipatingin ang natapos na produkto. Kung sa huli’y magkakatugma na ang lahat ng kanilang hiling ay saka pa lamang maibebenta ang mga librong nailimbag. Mula sa imprenta hanggang sa pagbebenta ay marami pang paglalakbay ang gagawin ng mga libro. Ilang bersyon pa ng kuwento ang maaaring ikuwento sa mga kabanatang ito.

Isa sa mga nais naming ibahagi sa iyo ngayon, aming mambabasa, ay ang katotohanan na ang libro ay hindi lamang gawa ng iisang tao. Nabubuhay sa maraming maraming kuwentuhan  ang lahat ng kuwentong iyong nababasa’t  nahahawakan sa iyong mga palad.