Ang Pagluto ng Libro

o pansit ba ang Libro?

Kung ikaw ay magluluto ng pansit, ilang minuto lang ang igugugol dito kung instant pancit canton ang lulutuin. Kung maraming rekados at ‘totoong’ miki naman ang balak iluto, mas matagal ang proseso nito. Mula sa pamamalengke ng mga sangkap, paggayat ng mga ito, paggisa at mismong pagluluto hanggang sa paghain sa mesa. Ilang oras mo itong iluluto, pagkatapos ay kakainin lamang ito ng ilang minuto.

credit to Lindsay Moe @ unsplash.com

Ganito rin ang pagluluto ng libro.

Para sa pinakamamahal naming mga kliyente na madalas magtanong kung maaari bang i-deliver agad ang kanilang pinagawang libro o anupamang produkto pagkatapos ng 1 o dalawang araw, nais po naming ibahagi ang kumplikadong recipe ng paglilimbag o pag-iimprenta, depende sa kung ano ang inyong pinaiimprenta. 

Photo by Quinton Coetzee on Unsplash

May nauna nang kahawig na artikulo kaming naisulat at maaari ninyong basahin kaugnay ng iba’t ibang proseso na dinadaanan hanggang sa maging libro ang inyong pinagawa.

Mababasa niyo ito sa… https://southernvoicesbooks.shop/2019/09/02/kuwento-ng-mga-kuwento-paano-gumawa-ng-isang-libro/

Nauunawaan naming maliban sa MAGKANO, ang tanong na GAANO KATAGAL ay mahalaga sa inyo dahil mga datos ito na makakapagpahusay ng inyong plano, laluna kung may hinahabol kayong LAUNCH EVENT, o iba pang activitiy na paggagamitan ng inyong pinalimbag.

Sakali man pong hindi pa rin ganoon kalinaw ang usapin kung gaano katagal ang production timeline, unang unang konsiderasyon ay kung may naunang potahe bang niluluto sa kalan at kung anong potahe ito. Kung ang naunang potahe ay sobrang komplikado at matagal ilaga, pwede naman itong tanggalin muna sa kalan at isingit ang inyong pinagagawa kung may URGENCY, at tipong brochure o poster o newsletter na iilang pahina lamang at wala pang dalawang araw ay tapos nang itakbo sa OFFSET PRINTING MACHINE.

Una, ang inyong final digital layout file ay dadaan muna sa computer na ipiprint ang images sa isang aluminum plate. Kasama ng plantsa ay isang 4-color progressive proofing na gabay ng operator sa mga kulay na hahabulin. Progressive ang tawag nito dahil pinapakita nito ang lapat ng tinta mula sa 1 color muna (cyan), madadagdanan ng ikalawang kulay (magenta), ikatlo (yellow) at sa kahulihulihan ay black.

Ang plate o plantsa ay isasakay ng operator sa OFFSET machine at aayus-ayusin ang mga alignment, pahid ng tinta at iba pang kemikal para makuha ang tamang lapat ng kulay sa papel batay sa progressive proof.  

Ang tawag ng mga operator dito ay “sine-setting” ang makina. Kung mamadaliin kasi ang pagse-“setting”, lalabas na parang blurred at hindi crisp ang inyong images at pati na rin ang mga text. Ang pagsesetting ang isa sa pinakamatagal na proseso sa pag-iimprenta.

Kapag ayos na ang setting, patatakbuhin na lang ng tuloy tuloy ang makina hanggang sa maubos ang papel na nakalaan. Kaya dito mauunawaan ninyo kung bakit cost-effective ang long-run o higit 1,000 na kopya ng libro o brochure, dahil pagkatapos ng inisyal na setting, mabilis na ang paggigisa ng kulay sa papel na pinili niyo.

Matapos malimbag ang inyong libro o newsletter o anupamang publikasyon, dadaan ito sa post-press na ang tagal o bilis ay depende sa kumplikasyon ng pinagagawa at disenyo.

Kung pansit o humba o kare-kare (matagala palambutin ang tuwalya ng baka) ang lulutuin, nasa ibaba ang tantiyang panahon na igugugol sa paglilimbag ng inyong mga materyales:

Ipinagpapalagay na malinis na malinis na layout file ang naipasa sa imprenta at wala nang mga koreksyon o editing na gagawin pa. Ang mga ito ay mga karaniwang timeline at hindi kinokonsidera ang mga posibilidad ng brownouts, o ECQ policies at iba pang di pangkaraniwang mga kaganapan.

Kung meron kayong katanungan na hindi nasagot sa artikulong ito o iba pang artikulong nakalimbag dito sa aming website, mangyari lang pong pasahan kami ng mensahe sa aming inbox sa facebook page: https://www.facebook.com/SouthernVoicesPrintingPress/inbox. Maraming salamat sa pagbabasa!

Published by

Southern Voices Books

Southern Voices Printing Press (SVPP) was established on November 7, 2007 to serve as an accessible channel to publish children's storybooks, poetry books and biographic works, among others. The authentic and genuine stories of people who live and walk on paths unacknowledged by popular media, the press holds sacred and true. SVPP cherishes and weaves these stories into a blanket of letters that warms the heart, and ignites the fire within. SVPP also reaches out to indie publishers and self-published authors as well as organizations and business outfits for their offset printing, graphic design, computer-aided typesetting and layout services. We print books, journals, newsletters, manuals, primers, brochures, posters, leaflets, souvenir programs, magazines, among others.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s