SAYAW NG PANTARON 

Ang bunso ng SARANGGOLA BOOKS Aklat Pambata ng SVPP

Pagkatapos ng limang taong patlang, nais namin ipakilala sa inyo ang pinakabagong dagdag sa koleksyong SARANGGOLA BOOKS ng SVPP ngayong 2021, ang Sayaw ng Pantaronna isinulat ni Janine Dimaranan at iginuhit ni Ilena Saturay. Tungkol ang munting kwentong ito kay Bai Bibyaon Ligkayan Bigkay at sa makasaysayang laban ng mga Manobo ng Davao del Norte at Bukidnon noong 1994 para ipagtanggol ang lupang ninuno laban sa isang malaking kumpanya ng logging.

Ano ang Saranggola Books?

Ang Saranggola Books ay isang kalipulan ng mga kuwentong pambata ng Southern Voices Printing Press (SVPP). Ipinangalan ito sa “saranggola”, isang laruang pinalilipad sa langit, tangay-tangay ng hangin upang maging simbolo ng magaan at malayang buhay ng mga kabataang Pilipino, sa pamamagitan ng malayang pag-iisip. Tangay din ng saranggola ang mga mithiin ng mga batang mambabasa para sa kasalukuyan at hinaharap.

Taong 2011 nang ilimbag ng SVPP ang Barako Baraking ni Cindy Dizon-Gealogo sa ilustrasyon ni Archie Geotina tungkol sa isang tatay na gumagampan ng gawaing nanay dahil OFW ang ina ng batang nagsasalaysay; at ang Jamin: Ang Batang Manggagawa ni Jamin Olarita at Amado V. Hernandez Resource Center sa ilustrasyon ni Vernald Magpusao na tungkol naman sa buhay-manggagawa ng isang bata sa Sasa Port sa Davao City. 2013 naman nang ilimbag ang akdang ‘Nay, ‘Tay, Itim na po ang Dagat  na isinulat at iginuhit ni John Paul Clemente tungkol sa pagkamatay ng kaibigang dolphin at puno ng bida, dahil sa lason ng kompanya ng mining at illegal na pagpuputol ng mga puno sa Bicol City. Ang pinakahuling limbag naman sa koleksyon ay ang May Mumu sa Loob ng Computer na isinulat at binigyang disenyo ng DM9 JaymeSyfu katuwang ng Gabriela Inc. Isa itong gabay sa mga guro at magulang upang maipaliwanag at protektahan ang mga bata sa online harassment at cybersexual abuse sa mga bata.

Katangi-tangi ang mga munting aklat ng Saranggola Books dahil sa mga ginintuang aral na inilalahad ng mga akda na siyang kayang magbigay gabay sa paghubog hindi lamang ng isip (pagbilang at pagbasa) ng isang bata ngunit maging ng kaniyang EQ o “emotional intelligence” sa pamamagitan ng pag-papaabot ng mga kuwentong pupukaw sa kanilang pakikipagkapwa-tao. Ang hatid ng Saranggol Books ay hindi lamang dunong pang-akademiko kundi isang mahiwagang balon ng social values na maaaring gamitin ng bata sa pang-araw-araw na pamumuhay.

Tulad ng mga unang inilathala ng SVPP sa ilalim ng SARANGGOLA BOOKS – mula sa karanasan ng isang batang may OFW na ina, at pagiging batang-manggagawa sa syudad, maging ang musmos na danas sa lugar ng development aggression at sexual harassment sa internet – ay mapakikinggan natin sa Sayaw ng Pantaron ang kuwento ni Liway, isang batang Manobong nagtatanggol ng kanilang lupang ninuno. Magbibigay ito ng kapasidad sa ating mga anak, pamangkin, estudyante, atbp. na makinig sa kuwento ng ibang batang malayo o malapit man sa sarili ang danas sa buhay.

At tulad din ng naunang apat na aklat, na nagbalik sa mga kabataan (PAI, Salinlahi), kababaihan (Gabriela) at organisasyon para pagtutulungan sa panahon ng kalamidad (TABI) gamit ang bahagi ng kita sa mga aklat, ay  ganoon din ang sa bagong aklat na ilalathala. Ang Sayaw sa Pantaron ay may direktang ambag sa Save our Schools Network para sa patuloy na pagtaguyod sa karapatang makapaaral ng mga batang lumad. ***

Published by

Southern Voices Printing Press

Southern Voices Printing Press (SVPP) was founded in November 7, 2007 by social activists and entrepreneurs Pia Perez and Joel Garduce, after initiating a small start-up business of desktop publishing in 1993-1999. The desktop lay-outing and printing served as a stepping stone for an offset plate printing and publishing enterprise that primarily gives service to advocacies for the poor. Originally named "Tinig ng Timog", SVPP supports the voicing out of struggles of the people from the South, the less empowered and the voiceless; as it serves as an accessible channel to publish progressive children's storybooks, biographic works of political prisoners and activists, among others. The authentic and genuine stories of those who truly serve, people who live and walk on paths unacknowledged by popular media, the press holds sacred and true. SVPP cherishes and weaves these stories into a blanket of letters that warms the heart, and ignites the fire within. SVPP specialize in offset printing, graphic design, computer-aided typesetting and layout services. We print books, journals, newsletters, manuals, primers, brochures, posters, leaflets, souvenir programs, magazines, among others.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s